Friday, July 10, 2009

Vision and Mission StatementVISION

Ang San Lorenzo Ruiz ay isang parokya ng mga Kristiyanong buhay, mulat at kumikilos.

MISSION
Sa biyaya ng Panginoon at patnubay ng Banal na Espiritu, ang parokya ng San Lorenzo Ruiz ay nangangakong:

BUBUHAYIN ang:
- makabuluhang pagbabahaginan sa Salita ng Diyos;
- mapanlikhang pagdiriwang ng Misa;
- pagpapalalim at pagpapatibay ng kapatiran.

MUMULATIN ang:
- pag-aaral at pagninilay sa Salita ng Diyos;
- paghuhubog hinggil sa mga aral ng Simbahan;
- pag-aaral at pagsusuri tungkol sa usapin at mga isyung panglipunan.

PAKIKILUSIN ang:
- pakikibaka para sa katarungan;
- pagbubuo ng mga programang tatangkilik sa kabuuan ng tao;
- pangangalaga at pagpapayaman sa Inang Kalikasan.

No comments:

Post a Comment