Wednesday, September 23, 2009

SLRP Fiesta Theme 2009


God loves a cheerful giver
"Sanlibo mang buhay mayroon ako, iaalay ko lahat sa Kanya"

No comments:

Post a Comment